Aktivitet

Har företag ett samhällsansvar? Sustainability i praktiken.

Plats: ST-Ericsson
Lund
Datum: 2010-09-02
Tid: 17:00-20:00

Har företag ett samhällsansvar? Sustainability i praktiken.
År 2000 lanserade Kofi Annan FN:s initiativ ”Global Compact” som en uppmaning till världens företag att anta utmaningen och arbeta för en hållbar utveckling. Sedan dess har många företag anslutit sig till Global Compacts 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption och ett helt nytt synsätt på företagande har utvecklats. Numera pratar man inte längre om aktieägarvärde utan om upplyst aktieägarvärde. Detta innebär att företag inte längre bara arbetar för att ge aktieägarna den största möjliga avkastningen utan att de även aktivt tar ett ansvar för samhällsutvecklingen d.v.s. för sin sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan på samhället.
Delta i seminariet ”Har företag ett samhällsansvar? Sustainability i praktiken” och lyssna på Hanna Berko från E.ON som berättar varför E.ON har hoppat på tåget och hur de arbetar aktivt med sitt samhällsansvar . Vidare ger Iris Rehnström och Markus Paulsson från Stiftelsen TEM matnyttig bakgrundsinformation om vad CSR (Corporate Social Responsibility) innebär och hur man på ett varumärkesbyggande sätt kan arbeta med frågorna.
TEM är en verksamhetsdriven stiftelse som instiftades av Lunds universitet, Malmö stad och Sjöbo kommun. De tillhandahåller konsulttjänster till företag och organisationer. TEM driver även ett nätverk CSR i Skåne som den 18 maj håller en konferens i Malmö. http://www.tem.lu.se/

Typ: Seminarie
Kostnad: Gratis.
Avbokningsbar: Nej
Max antal deltagare: 60
Bokningsstatus: 48/60
PDU-poäng: 3
Aktivitetsansvarig: Mattias Georgson Petrén, Torsten Larsson
Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB