Aktivitet

LUCK-konceptet för hållbart ledarskap, Stockholm

Plats: Hilton Hotel Slussen
Stockholm
Datum: 2012-02-02
Tid: 17:30-20:00

Om LUCK-konceptet:
LUCK-konceptets fyra fundament baseras på:
LeanLeadership – resultat genom kundfokus, tillit, struktur och system
Utvecklande internetverktyg – sociala medieroch andra digitala informationsflöden som lyfter kommunikation och hjärna
Coachande förhållningssätt – ledning med mål och dialog som verktyg
Kognition – hjärnans sätt att ta in, bearbeta och filtrera information och intryck
Detta seminarium varvar teori med praktik och lär oss navigera i de nya landskapen. Modeller och verktyg presenteras också för hur man konkret kan jobba vidare i processerna.

Om Johan Lange
Johan Lange, utbildad på KTH i Stockholm, Elektro & Medicinsk teknik.
Tidigare i karriären chef inom Ericssons enheter för radioaccess och fiberteknik. "IT-konsult" och erfarenhet från startupverksamhet på Sendit och Microsoft.
Sedan 2001 driver Johan egen verksamhet med fokus på chefs- och organisationsutveckling. Samlade 2011 sina erfarenheter i konceptet "LUCK", vilket kombinerar Lean-produktion med sociala medier och coachande förhållningssätt. Konceptet kröns med kognition, dvs hur hjärnan tar in, filtrerar och behandlar information. Grundboken i konceptet kom ut i juni 2011, e-boken i september samma år. En rad "nischböcker" som kombinerar traditionella områden planeras i en rad utgivningar. En av de första är i Projektledning.
Johan Langesfavoriter bland de traditionella projektverktygen är WBS, intressentanalys och schemajustering. Med inslagen från LUCK tror han att områden som visualisering, flöden, dialog och feedback får ökad betydelse.

Seminariet är gratis. Avbokning måste ske senast den 30/1. Vi no-show skickar vi faktura om 300 sek

Typ: Seminarie
Kostnad: Gratis.
Avbokningsbar: Nej
Max antal deltagare: 80
Bokningsstatus: 76/80
PDU-poäng: 2
Aktivitetsansvarig: Martin Lindahl
Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB